Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

Rada Nadzorcza Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Regulamin oraz szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej www.halastulecia.pl oraz w siedzibie Spółki. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do godziny 15:00 dnia 26 lipca 2024 r. w siedzibie Spółki.

Regulamin konkursu
icon hala
Załącznik nr 1 | ogłoszenie konkursu
icon hala
Załącznik nr 2 | życiorys zawodowy
icon hala
Załącznik nr 3 | oświadczenie o niekaralności
icon hala
Załącznik nr 4 | formularz oceny indywidualnej
icon hala
Załącznik nr 5 | zbiorczy formularz oceny kandydata
icon hala
Załącznik nr 6 | informacja o przetwarzaniu danych osobowych
icon hala