Wpis na listę UNESCO

Ukoronowaniem zachwytów, jakie na temat Hali Stulecia padły w naszej opowieści, musiał być laur wyjątkowy. Widocznie podobnie myślała kapituła UNESCO, wpisując unikalne dzieło Maksa Berga w 2006 r. na Listę Światowego Dziedzictwa.

Według kryterium UNESCO Hala kwalifikuje się pod trzy kategorie: I – budowla świadczy o geniuszu jej twórcy; II – obiekt odzwierciedla kulturę danej epoki; IV – budowla jest najważniejszym przykładem ukazującym historię ludzkości. I to są fakty. Nie dyskutujemy z faktami.

Słowo o UNESCO i Konwencji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wychowania, Nauki i Kultury założona została 16 listopada 1945 roku.

Film o historii UNESCO

W preambule do aktu powołującego UNESCO zapisano, że ponieważ wojny rodzą się w umysłach ludzi, również w ich umysłach winny być zwalczane. Ta agenda ONZ prowadzi działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej.

Aby uczulić państwa i narody świata na współczesne niebezpieczeństwa, przyjęto w 1972 roku konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, którą Polska ratyfikowała w 1976 roku. Konwencja umożliwia wpisywanie wyróżniających się najwyższą, powszechną wartością miejsc na Listę Światowego Dziedzictwa. Państwa zobowiązują się do ochrony tych wyjątkowych obszarów przed zniszczeniem, zachowując je w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń. Z terenu Polski na liście znajduje się 16 wpisów obejmujących 28 miejsc. Na Dolnym Śląsku znajdują się trzy obiekty. Obok Hali to Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze. Tradycyjnie – zachęcamy do wycieczki.

Jedyny taki obiekt

Na Listę Światowego Dziedzictwa wpisuje się dzieła człowieka lub twory natury, które posiadają wartości uznane za unikatowe w skali świata. Przeprowadzona w wyjątkowo szybkim tempie budowa Hali Stulecia była szczególnym przedsięwzięciem technologicznym, przykładem najwyższej sprawności inżynierskiej i biegłości rzemieślniczej. Zastosowane śmiałe rozwiązania konstrukcyjne i organizacyjne stały się wzorem dla innych tego typu realizacji. Podobnie jak sam projekt Maksa Berga.

Przed głównym wejściem znajdziecie tablicę potwierdzającą wpis, odsłoniętą 4 czerwca 2007 r. przez ówczesnych: dyrektora generalnego UNESCO – Koichiro Matsuura, ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Kazimierza Michała Ujazdowskiego oraz prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej UNESCO