Kościół św. Jana Nepomucena

W 1913 roku Breslau żył wielką Wystawą Stulecia. Mały drewniany kościół św. Jana Nepomucena, ukryty w cieniu rozłożystych drzew Parku Szczytnickiego, jest jedynym obiektem, który ocalał po Wystawie Sztuki Cmentarnej – części wspomnianej większej ekspozycji.

Kościół został wzniesiony w XV lub XVI w. w Starym Koźlu na Górnym Śląsku. W czasie, gdy szykowano uroczyste otwarcie Hali Stulecia (1913 rok), świątynię czekała… rozbiórka! Decyzja o przeniesieniu kościoła i jego rekonstrukcja w Parku Szczytnickim miała zamanifestować, że podupadające zabytki architektury powinny być objęte ochroną i zachowane dla przyszłych pokoleń. Dzięki tak szlachetnej postawie mamy dziś okazję odbywać spacery po parku w przestrzeni oraz w czasie.

Strona Otwartej Przestrzeni Kultury w Kościele św. Jana Nepomucena

Zobacz także: “Drewniany kościół w parku Szczytnickim”