Specjalista ds. zamówień publicznych

  Specjalista ds. zamówień publicznych

  Zakres obowiązków:

  • szacowanie wartości zamówienia, w tym weryfikacja poprawności opisów przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie dokumentacji z tym związanej, we współpracy z osobami merytorycznymi
  • prowadzenie rejestru wniosków dla zamówień poniżej 130 000 zł netto, w tym weryfikacja poprawności złożonych wniosków zgodnie z regulaminem wewnętrznym
  • opisywanie faktur i rachunków dotyczących realizacji zamówień
  • przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie dokumentów opracowanych przez osoby merytoryczne, w tym przeprowadzenie postępowań w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
  • realizacja zadań wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych i innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce
  • udział w przygotowaniu planu zamówień publicznych i nadzorowanie jego wykonania
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i regulaminem wewnętrznym spółki dla zamówień poniżej 130 000,00 zł netto, we współpracy z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za zamówienie (w szczególności: szacowanie wartości zamówienia, notatki, wnioski do ZZP, OPZ, formularze asortymentowo-cenowe, zapytania ofertowe, weryfikacja ofert, weryfikacja projektów umów)
  • prowadzenie korespondencji z wykonawcami i z Urzędem Zamówień Publicznych
  • sporządzanie corocznych sprawozdań wymaganych przepisami Ustawy Pzp, kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  • współpraca z kierownikami i pracownikami jednostek organizacyjnych Spółki w ramach planowanych i prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  • współpraca w zakresie zamówień publicznych z kancelarią prawną
  • udział w postępowaniach odwoławczych
  • wsparcie osób merytorycznych w przygotowaniu i nadzorze nad wykonywaniem umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego
  • publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie podmiotowej Spółki


  Wymagania:

  • ­ wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze
  • ­ praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych
  • ­ przynajmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
  • ­ bardzo dobra organizacja pracy
  • ­ umiejętność pracy w zespole
  • ­ mile widziane doświadczenie w prowadzeniu postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej

  Oferujemy:

  • ­ konkretne wyzwania zawodowe
  • ­ możliwość rozwoju
  • ­ stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • ­ prywatną opiekę medyczną
  • ­ miłą atmosferę pracy

  Prosimy o przesyłanie CV na adres: przetargi@halastulecia.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz z dopiskiem:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wystawowa 1, w celu realizacji procesów rekrutacji”.