Samorządowy Okrągły Stół – transmisja

W niedzielę na Tarczyński Arena Wrocław odbyły się spotkania ekspertów przy stolikach, natomiast w poniedziałek, 9 maja pod kopułą Hali Stulecia, rozpoczyna się wydarzenie główne – Samorządowy Okrągły Stół. Zaproszenie do obrad przy 52-osobowym Samorządowym Okrągłym Stole otrzymało kilkudziesięciu partnerów wydarzenia.

8 maja partnerzy wydarzenia spotkali się na stadionie Tarczyński Arena, gdzie wstępne rekomendacje opracowywane były w podziale na 8 podstolików tematycznych:

  • Integracja społeczna i działania obywatelskie,
  • Rynek pracy i gospodarka,
  • Mieszkalnictwo,
  • Edukacja i nauka,
  • Finanse i Legislacja,
  • Bezpieczeństwo i cyberbezpieczenstwo,
  • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
  • Wsparcie Ukrainy.

W skład każdego podstolika wchodziło kilkunastu ekspertów, samorządowców, przedstawicieli NGO. Prace merytoryczne już trwają – koordynatorzy stolików organizują prace zdalne w swoich obszarach.

9 maja o godz. 11.00 w Hali Stulecia do Samorządowego Okrągłego Stołu zasiedli przedstawiciele m.in. Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Ruchu Samorządowy TAK! Dla Polski, Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, Pracodawców RP, Fundacji Ukraina, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Konfederacji Lewiatan czy UNICEFu, Polskiej Akcji Humanitarnej czy PAN.

Udział zapowiedzieli także przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji im. Stefana Batorego, rektorzy uczelni, Parlamentu i Komisji Europejskiej czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zaproszenia wystosowane zostały także do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałków: Sejmu i Senatu.