Specjalista ds. zamówień publicznych

Poszukujemy osób na stanowisko

specjalista ds. zamówień publicznych

Oferujemy:

 • konkretne wyzwania zawodowe,
 • możliwość rozwoju,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie karty Multisport,
 • miłą atmosferę pracy,
 • możliwość udziału w wydarzeniach odbywających się w kompleksie Hali Stulecia.

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • szacowanie wartości zamówienia, w tym weryfikacja poprawności opisów przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie dokumentacji z tym związanej, we współpracy z osobami merytorycznymi,
 • prowadzenie rejestru wniosków dla zamówień poniżej 130 000 zł netto, w tym weryfikacja poprawności złożonych wniosków zgodnie z regulaminem wewnętrznym,
 • opisywanie faktur i rachunków dotyczących realizacji zamówień,
 • przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie dokumentów opracowanych przez osoby merytoryczne, w tym przeprowadzenie postępowań w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,
 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych i innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce,
 • udział w przygotowaniu planu zamówień publicznych i nadzorowanie jego wykonania,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i regulaminem wewnętrznym spółki dla zamówień poniżej 130 000,00 zł netto, we współpracy z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za zamówienie (w szczególności: szacowanie wartości zamówienia, notatki, wnioski do ZZP, OPZ, formularze asortymentowo-cenowe, zapytania ofertowe, weryfikacja ofert, weryfikacja projektów umów),
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami i z Urzędem Zamówień Publicznych,
 • sporządzanie corocznych sprawozdań wymaganych przepisami Ustawy Pzp, kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 • współpraca z kierownikami i pracownikami jednostek organizacyjnych Spółki w ramach planowanych i prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • współpraca w zakresie zamówień publicznych z kancelarią prawną
 • udział w postępowaniach odwoławczych,
 • wsparcie osób merytorycznych w przygotowaniu i nadzorze nad wykonywaniem umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego,
 • publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie podmiotowej Spółki.

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • przynajmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: przetargi@halastulecia.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wystawowa 1, w celu realizacji procesów rekrutacji”.

Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.