Ekologia a Hala Stulecia

We Wrocławiu pojawia się coraz więcej inicjatyw, które wspomagają ekologię. Zwiększanie świadomości mieszkańców jest bardzo istotne, bo razem możemy zrobić więcej.

Hala Stulecia, chcąc wypełnić zobowiązania wobec Ziemi, ochrony jej zasobów i troski o środowisko naturalne, przystąpiła już do lokalnego programu działań w ramach ZERO WASTE. Czujemy się odpowiedzialni, dlatego wprowadzamy nowe standardy dotyczące ochrony zieleni na terenie kompleksu.

W każdej umowie wynajmu zostaną wprowadzone odpowiednie zapisy, dzięki którym trawniki, klomby, drzewa i krzewy, które znajdują się na terenach zewnętrznych, będą pod szczególną ochroną. W zespole pracowników wyznaczono osobę odpowiedzialną za sprawdzanie i raportowanie stanu terenów zielonych oraz dopilnowanie, aby na wypadek ewentualnych zniszczeń, roślinność przywrócono do stanu pierwotnego. Bardzo ważną kwestią było dla nas stworzenie dostępu do wody pitnej na terenie Hali Stulecia. Dzięki MPWiK udało nam się zrealizować nasz plan. To jedno z naszych rozwiązań, które promuje nie tylko bycie eko ale i picie wrocławskiej kranówki. Lato nam nie straszne!