Apel o przeniesienie 45. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa

Hala Stulecia, miejsce z ponad stuletnią, sięgającą dwóch wojen światowych, historią, “katedra demokracji”, a przede wszystkim obiekt wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO i członek społeczności UNESCO wraz z Wrocławiem apeluje o przeniesienie zaplanowanej na ten rok w rosyjskim Kazaniu 45. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.


Treść naszego list skierowanego do Dyrektor Generalnej UNESCO Audrey Azouley i apel do całej społeczności UNESCO:


jako Hala Stulecia, obiekt wpisany w 2006 r. na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, doceniając działania UNESCO na rzecz pokoju i ochrony dziedzictwa Ukrainy, jednocześnie dołączamy do apelu Auschwitz Memorial / Muzeum Auschwitz o zmianę miejsca organizacji 45. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zgadzamy się, że wobec agresji Rosji na suwerenną Ukrainę, dyskusja o światowym dziedzictwie w Kazaniu lub jakimkolwiek rosyjskim mieście będzie pogwałceniem ducha Konwencji UNESCO z 1972 r. oraz zniewagą dla niewinnych ukraińskich ofiar i całego dorobku narodu Ukrainy. Rażące i oczywiste łamanie podstawowych praw człowieka i prawa międzynarodowego oraz niszczenie dziedzictwa Ukrainy przez Rosję powinno spotkać się z jednoznaczną reakcją całej społeczności UNESCO, o którą tym samym do niej apelujemy.

Angielskie tłumaczenie apelu


#StandWithUkraine