wypożyczenie sprzętu

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU:

 • wypożyczenie butów z łyżwami na 60 minut – 6,00 zł
  (po przekroczeniu czasu powyżej 15 minut doliczona zostaje opłata za kolejną godzinę)
 • wypożyczenie kasku na 60 minut – 2,00 zł
  (po przekroczeniu czasu powyżej 15 minut doliczona zostaje opłata za kolejną godzinę)

USŁUGI DODATKOWE:

 • ostrzenie łyżew – 10 zł
 • opieka instruktorska podczas zajęć grup zorganizowanych – 50,00 zł
  (dla grup zorganizowanych do 15 osób – po wcześniejszym zamówieniu)

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

 1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez WP Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1,
  51-618 Wrocław,
 2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska.
 3. Podczas wypożyczenia sprzętu stosuje się kaucję w wysokości 200 zł za każdą parę łyżew i 100 zł za kask. Wyłącznie na wniosek wypożyczającego możliwe jest wypożyczenie na podstawie dowolnego ważnego dokumentu ze zdjęciem osoby wypożyczającej, stwierdzającego tożsamość. Dokument musi być ważny, bez śladów wyraźnych zniszczeń i uszkodzeń. Dane osobowe w nim zawarte nie będą w żaden sposób utrwalane. Pozostawienie dokumentu jest dobrowolne.
 4. Nie honoruje się dokumentów rodziców, członków rodziny lub znajomych jeżeli nie są obecni przy wypożyczeniu, nieczytelnych, z nieaktualnym zdjęciem lub noszących znamiona nieprawdziwości.
 5. Na jeden dokument jest wydawana jedna para łyżew lub kask. Jedna osoba dorosła na jeden dokument może wypożyczyć 1 parę łyżew dla siebie oraz 3 pary łyżew, 3 kaski dla dzieci.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie lub uszkodzenie łyżew lub kasku.
 7. Za zgubienie lub zniszczenie łyżew lub kasku będzie pobierana opłata w wysokości 200 zł. w przypadku łyżew i 100 zł. w przypadku kasku.
 8. Opłata za wypożyczenie sprzętu dotyczy jednej godziny zegarowej wg aktualnie obowiązującego cennika. Po przekroczeniu o 15 minut pełnej godziny zegarowej naliczana jest opłata za kolejną godzinę.
 9. Opłatę za wypożyczenie pobiera się w kasie Lodowiska z góry przed wydaniem sprzętu za określony czas wypożyczenia.
 10. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy i kaski oznakowane.
 11. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew w stanie nieuszkodzonym i czystym, z włożonymi wkładkami.
 12. Zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego terenie. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych wykładziną gumową.
 13. Łyżwy i kaski powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 14. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
 15. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożyczają rodzice lub opiekunowie. Dzieciom do lat 7 bez opiekunów nie wypożycza się łyżew i kasków.
 16. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym łyżew i kasków i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
 17. Osoba wypożyczająca łyżwy i kaski ma obowiązek stosowania się do wszelkich postanowień wynikających z Regulaminu Lodowiska.
 18. Korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Wypożyczalni i jego przestrzegania.
 19. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Inne informacje:
1. Buty należy sznurować do końca, wszystkie klamry, paski muszą być zapięte.
2. Na łyżwach nie wolno skakać.
3. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z niewłaściwego używania
łyżew oraz kasków.

 

KOSZTY DODATKOWE:

 • opłata za zgubienie butów z łyżwami – 200,00 zł
 • opłata za zgubienie kasku – 100,00 zł
 • opłata za zgubienie klucza do szafki ubraniowej – 20,00 zł
 • kaucja za wypożyczenie łyżew – 200,00 zł
 • kaucja za wypożyczenie kasku – 100,00 zł

KASY BILETOWE – KONTAKT

Informacje szczegółowe o ofercie lodowiska pod numerami telefonu 71 347 50 56 lub 71 347 50 05.