Program „Zielono mi” wraz ze spektaklem „Winda do nieba”

<< Powrót do kalendarza wydarzeń

Data i godzina

27.09.2020 godz. 19:00

Miejsce

Wrocławskie Centrum Kongresowe

Bilety

impreza zamknięta

Program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska pt. „Zielono mi” wraz z częścią artystyczną stanowiącą spektakl „Winda do nieba”

Program „Zielono mi” – godz. 19:00-19:30

Spektakl – godz. 19:30-21:30

Opis spektaklu:
Zabawna tragikomedia o czterech przypadkowych pasażerach windy, postawionych w sytuacji bez wyjścia. Każde z nich ma inny problem w życiu i chcąc nie chcąc, ujawnia go w sytuacji „ostatecznej”. Życiowe dialogi i nagłe zwroty akcji prowadzą w niej do zaskakujących konfrontacji i komicznych puent.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, informujemy Państwa, że dokonamy wszelkich starań aby uczestnictwo w imprezie było bezpieczne! Dlatego w porozumieniu ze służbami zaangażowanymi w przygotowanie wydarzenia wprowadzamy procedury sanitarne pt. „Gramy bezpiecznie”. Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami i jednocześnie bezwzględne ich przestrzeganie.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA przygotowane przez Organizatora

OBOWIĄZKI I ZALECENIA DLA UCZESTNIKA IMPREZY

1. Poddanie się pomiarowi temperatury ciała przed wejściem na obiekt mierzonej przez służby ochrony za pomocą termometru bezdotykowego.
2. Dezynfekcja dłoni .
3. Złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę o swoim stanie zdrowia (ankieta epidemiologiczna).
4. Zasłanianie nosa i ust maseczką ochronną lub przyłbicą podczas trwania całej imprezy.
5. Zajmowanie miejsc wyłącznie wskazanych przez organizatora imprezy tj. co drugie miejsce dostępne na widowni. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
▪ uczestnika imprezy z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
▪ uczestnika imprezy z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
▪ osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
6. Zachowanie społecznego dystansu min. 1,5 metra.
7. Stosowanie się do poleceń pracowników służb porządkowych i informacyjnych organizatora imprezy.
8. Pozostałe warunki uczestnictwa w imprezie zawarte w regulaminie imprezy dostępnym na obiekcie w dniu imprezy.

Organizator: 

Wagart Warszawa Sp. Z o.o.