#UratujmyTargi

 

Dołączyliśmy do akcji #UratujmyTargi zorganizowanej przez Komitet Obrony Branży Targowej. Branża targowa to jedna z branż najbardziej dotkniętych ekonomicznie obostrzeniami wynikającymi z epidemii.

Usługi targowe świadczą przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją targów, projektowaniem i zabudową stoisk targowych, spedycją targową, dostarczaniem usług okołotargowych – dostawą wykładzin, wypożyczaniem mebli, dostarczaniem usług AV/IT, organizacją personelu pomocniczego oraz wiele wiele innych – to tysiące, zagrożonych obecnie, miejsc pracy.

W 2020 roku firmy targowe mogły de facto działać jedynie przez dwa miesiące – wszystkie ucierpiały w skutek przesunięcia lub odwołania imprez targowych. Posiadają zobowiązania związane z podpisanymi wcześniej umowami. Wynajęte hale, zaprojektowane i wyprodukowane stoiska to ogromne poniesione koszty. Dlatego Komitet Obrony Branży Targowej protestuje i występuje do Rządu RP o rekompensaty – to niezbędne narzędzie do uratowania tysięcy miejsc pracy. Jest to jedyny realny sposób na uratowanie mającej ponad 100 lat, tak istotnej dla całej gospodarki, polskiej branży targowej, która od pierwszego roku transformacji służy polskim firmom jako wystawcom na targach w kraju i za granicą.

Halę Stulecia jako obiekt targowy również mocno dotknęły skutki braku możliwości organizacji targów – dołączyliśmy do akcji #UratujmyTargi i namawiamy Was do podpisania petycji stworzonej przez Komitet Obrony Branży Targowej.

#UratujmyTargi

 

Treść postulatów Komitetu Obrony Branży Targowej – http://bit.ly/postulaty_KOBT

Petycja Komitetu Obrony Branży Targowej – http://bit.ly/petycja_KOBT