przelew

DANE DO PRZELEWU:

WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA SP. Z O.O.
ul. Wystawowa 1
51-618 WROCŁAW

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

57 1440 1101 0000 0000 1403 3254

W TYTULE PROSIMY PODAĆ:

  • imię, nazwisko,
  • nazwę imprezy,
  • ilość biletów x cena biletu

(np. Jan Kowalski, Australian Pink FloydShow, 4 szt. x 100 zł)