Projekty unijne

WDROŻENIE E-USŁUG W KOMPLEKSIE HALI STULECIA we WROCŁAWIU

WDROŻENIE E-USŁUG W KOMPLEKSIE HALI STULECIA we WROCŁAWIUWartość projektu: 1 045 500 zł 
Dofinansowanie: 312 000,00 zł
Zakres: Założeniem projektu jest wzmocnienie oraz rozwój regionalnego produktu turystycznego, dzięki intensyfikacji działań marketingowych i sprzedażowych poprzez wdrożenie e-usług. Przedsięwzięcie polega na dostawie i montażu sprzętu informatycznego w postaci kiosków multimedialnych, ekranu LED oraz oprogramowania, w tym oprogramowania mobilnego, służącego do zwiedzania kompleksu za pomocą rzeczywistości rozszerzonej (AR). Dzięki wdrożeniu usług związanych z funkcjonowaniem sklepu on-line Hala będzie mogła również świadczyć usługi sprzedaży za pomocą Internetu. Natomiast infokioski i ekran LED będą służyły do wdrożenia usług związanych z rzetelnym i efektywnym informowaniem odbiorców oferty Hali.

Zakończenie rzeczowe projektu planuje się na III kw. 2013 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we WrocławiuWartość projektu: 79.597.598,84 zł 

Dofinansowanie: 23.569.583,23 zł 

Zakres: Przedmiotem Projektu były prace modernizacyjne polegające na przebudowie i rozbudowie budynku pawilonu restauracyjnego w zespole Hali Stulecia. W wyniku realizacji projektu zwiększyła się powierzchnia użytkowa budynku, zasadniczo zmieniła sie także funkcje obiektu budynku – stał się on nowoczesnym obiektem użyteczności publicznej, służącym organizacji konferencji, sesji plenarnych, szkoleń,  spotkań biznesowych oraz obsługi szeroko pojętej grupy turystów biznesowych. W ramach Projektu zrealizowano budowę sali audytoryjnej dla 1000 osób, sali wielofunkcyjnej dla 1000 osób, sali reprezentacyjnej VIP dla 30 osób oraz 4 wielofunkcyjnych sal konferencyjno-bankietowych wraz z zapleczem gastronomiczno-usługowym z przeznaczeniem łącznie dla około 600 osób.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie

Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i BudownictwieWartość projektu: 76 160 339,21 zł 
Dofinansowanie: 33 538 674,76 zł 

Zakres: Przedmiotem Projektu było przeprowadzenie przebudowy wnętrza Hali Stulecia we Wrocławiu i uatrakcyjnienie jej programu turystycznego, dzięki czemu możliwe stało sie stworzenie z obiektu innowacyjnego produktu turystycznego o silnej,  rozpoznawalnej w świecie marce, konsekwentnie wykorzystywanej w akcjach promocyjnych kraju. Założeniem Projektu było przystosowanie obiektu do organizacji wyższej jakości imprez kulturalnych, biznesowych i sportowych oraz wprowadzenie w obiekcie wpisanym również na Listę Pomników Historii w Polsce multimedialnego, interaktywnego programu zwiedzania, który zainspiruje i zachęci odwiedzających do lepszego zrozumienia fenomenu obiektu w kontekście warunków jego powstania (innowacje w budownictwie i projektowaniu), wartości historycznej i kulturowej oraz jego znaczenia wśród innych obiektów z listy UNESCO.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.