Wystawa Ziem Odzyskanych

  • Wystawa Ziem Odzyskanych
  • Wystawa Ziem Odzyskanych
  • Wystawa Ziem Odzyskanych
  • Wystawa Ziem Odzyskanych
  • Wystawa Ziem Odzyskanych

Wystawa Ziem OdzyskanychZorganizowana w 1948 roku Wystawa Ziem Odzyskanych była jedną z największych ekspozycji, jakie miały miejsce w Hali Stulecia. Trwająca od 21 lipca do 31 października wystawa przyciągnęła zarówno krajową, jak i międzynarodową uwagę. Wedle zamysłu organizatorów, Wystawa Ziem Odzyskanych ukazywać miała sukcesy władz na terytoriach odzyskanych po II Wojnie Światowej. Prezentowano zarówno osiągnięcia w odbudowie powojennej gospodarki jak i rozwijające się, reprezentacyjne gałęzie polskiego przemysłu.

Teren ekspozycji podzielony został zasadniczo na dwa obszary. „Tereny A” − łącznie z placem znajdującym się na wprost Hali Stulecia, samą Halą i Pawilonem Czterech Kopuł − prezentowały wystawy związane z kwestiami społecznymi, politycznymi oraz geograficznymi. Punktem centralnym „Terenów A” była Iglica zaprojektowana przez inż. Stanisława Hempla.

Tereny należące do dzisiejszego zoo („Tereny B”) przeznaczone były na ekspozycje dotyczące kwestii socjalnych i ekonomicznych. Zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatne firmy, wystawiały w niewielkich budynkach swoje towary. Wiele z nich było sprzedawanych po obniżonych cenach, dzięki czemu odwiedzający mogli nabyć produkty niedostępne w kraju zniszczonym przez wojnę.

Pozorny Sukces

Ogromne nakłady finansowe, obecność ważnych przedstawicieli władz państwowych oraz szczególny wydźwięk wydarzenia sprawiły, iż trwającą 100 dni wystawę odwiedziły około 2 miliony zwiedzających. Mimo wysokiej frekwencji i propagandowego sukcesu Wystawa Ziem Odzyskanych zakończyła się finansowym niepowodzeniem. Gigantyczny koszt przedsięwzięcia, wynoszący 715 milionów złotych, został pokryty w około jednej trzeciej.