Wystawa Stulecia

  • Wystawa Stulecia w 1913 roku.
  • Wystawa stulecia w 1913 roku.

Pierwszą ekspozycją zorganizowaną na wrocławskich Terenach Wystawowych była Wystawa Stulecia. Ekspozycja prezentowała historię i dorobek kulturalny ziem śląskich. Jej otwarcie 20 maja 1913 roku wiązało się z udostępnieniem dla wrocławian obiektu Hali, jak i całych Terenów Wystawowych. Wystawa – podzielona zasadniczo na dwie części – prezentowała epokę i życie codzienne w okresie wojen napoleońskich.

Wystawa stulecia Historyczna część wystawy, prezentująca m.in. uzbrojenie walczących, czy umundurowanie żołnierzy mieściła się w Pawilonie Czterech Kopuł projektu Hansa Poelziga. Na potrzeby ekspozycji wzniesiono na Terenach Wystawowych szereg stałych i tymczasowych obiektów. Na obszarze wokół Pergoli urządzono ogrody wzorcowe (m.in. japoński, gotycki, klasztorny). Zwiedzający mogli również udać się do pawilonu Wystawy Sztuki Cmentarnej, Pawilonu Związku Artystów Śląska, Pawilonu Wystawy Budownictwa Ogrodowego, restauracji lub ogrodu botanicznego.

Kościół św. Jana Nepomucena

Wystawa stuleciaMały drewniany kościół św. Jana Nepomucena jest jedynym obiektem pozostałym po Wystawie Sztuki Cmentarnej, która prezentować miała m.in. tradycyjne śląskie rzemiosło nagrobkowe. Kościółek, wzniesiony w XVI w. na Górnym Śląsku, został przeznaczony do rozbiórki mniej więcej w tym samym czasie, kiedy odbywała się wrocławska ekspozycja. Przeniesienie kościoła i jego rekonstrukcja w parku Szczytnickim miała uzmysłowić, że podupadające zabytki architektury mogą − i powinny − być objęte ochroną, aby zachować je dla przyszłych pokoleń.