Światowy Kongres Intelektualistów

  • Światowy Kongres Intelektualistów
  • Światowy Kongres Intelektualistów
  • Światowy Kongres Intelektualistów

Światowy Kongres IntelektualistówŚwiatowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju był wydarzeniem odbywającym się równolegle z Wystawą Ziem Odzyskanych. W zamierzeniu władz komunistycznych, impreza (trwająca od 25 do 28 sierpnia 1948 roku) miała być dowodem na międzynarodowe poparcie dla odbudowanej Polski, będącej w strefie wpływów ZSRR. Na zaproszenie organizatorów do Wrocławia przybyło około 400 delegatów z 46 krajów – pisarzy, artystów oraz naukowców. Wśród zaproszonych przez władze komunistyczne znalazły się takie sławy, jak Pablo Picasso, Bertolt Brecht, Irene Joliot-Cure, Tadeusz Kotarbiński, Anna Seghers, Jorge Amado, Zofia Nałkowska czy Michaił Szołochow.

Kontrowersje

Pablo Picasso na Światowym Kongresie IntelektualistówPozytywna atmosfera Kongresu została zaburzona przez Aleksandra Fadiejewa. W swojej ognistej, prokomunistycznej przemowie, radziecki pisarz zaatakował Stany Zjednoczone i „dekadencką sztukę” Zachodu. Spowodowało to ogólne oburzenie wśród delegatów, z których część zrezygnowała z dalszego udziału w Kongresie i opuściła Wrocław.