Jan Paweł II w Hali Stulecia

Jan Paweł II w Hali StuleciaJednym z najbardziej doniosłych wydarzeń w historii Hali Stulecia była modlitwa ekumeniczna, poprowadzona przez Jan Paweł II, 31 maja 1997 roku na kongresie eucharystycznym. Szósta Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski, na życzenie papieża związana była z 46. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, który przebiegał we Wrocławiu pod takim samym hasłem – Chrystus wczoraj, dziś i na wieki.

W Hali Stulecia Jan Paweł II zjawił się w godzinach popołudniowych, witany owacyjnie przez dziesięć tysięcy wiernych – pielgrzymów oraz gości kongresowych z ponad 70 krajów, a także przedstawicieli innych kościołów chrześcijańskich oraz odmiennych religii. W Hali Stulecia było obecnych 16 kardynałów, wielu biskupów i duchowieństwo oraz przedstawiciele władz państwowych z prezydentem RP na czele.

Pieśń „Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem” rozpoczęła spotkanie. Po przemówieniu Ojca Świętego, wielokrotnie przerywanym oklaskami, została odmówiona modlitwa wiernych po włosku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, rosyjsku, angielsku i polsku. „Każdy powrót do Polski, to tak jak powrót pod znajomą strzechę domu rodzinnego, gdzie każdy najdrobniejszy przedmiot przypomina nam (…) to, co sercu jest najbliższe, najdroższe” – wyznał w swoim przemówieniu Jan Paweł II.