Kontakt

  • Dawid Frik – koordynator DTOP 2016, specjalista ds. promocji
  • Urszula Bandurowska – Fundacja Umbrella / specjalistka ds. organizacji targów / rekrutacji wystawców
    • targi@sektor3.wroclaw.pl
  • Jacek Bednarek – Stowarzyszenie „Żyj kolorowo!” / koordynator wolontariatu w ramach DTOP
    • jacek.bednarek@nowarodzina.pl