Dzień Społecznej Super Mocy – wydarzenie odwołane

Szanowni Wystawcy,

z przykrością informujemy, że w związku z okolicznościami niezależnymi od organizatorów (niewystarczającą liczbą zgłoszeń) oraz zgodnie z regulaminem targów, jesteśmy zmuszeni odwołać najbliższą V edycję Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2016. Dziękujemy, że wzięli Państwo udział w procesie rekrutacji i zgłosili swój udział w planowanym wydarzeniu. Liczymy, że w przyszłości zechcą Państwo równie aktywnie i otwarcie przyjąć zaproszenie do udziału w targach oraz trójsektorowej konferencji.

Z wyrazami szacunku,

organizatorzy V edycji DTOP 2016: