ZWIEDZANIE WYSTAWY

Termin: 4 lipca – 17 sierpnia 2015

Godziny otwarcia:  12:00 – 18:00

Lokalizacja:

Sala Wielofunkcyjna Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

WSTĘP BEZPŁATNY

Informacje pod nr tel: 71 347 51 51 | www.halastulecia.pl

 

Wrocław, dnia 22.06.2015.

Regulamin wystawy czasowej

„Dzień dobry Marylin. Ikony Hollywood w obiektywie Miltona. H. Greene’a”

 

ORGANIZATOR:

1. WP Hala Ludowa; ul Wystawowa 1, WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA SP. Z O.O.

ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW; NIP 896-000-10-95; REGON 001005092

Wystawa ma miejsce w Sali Wielofunkcyjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego, przystosowanego również dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat 71 347 51 50, Faks 71 348 68 51; info@halastulecia.pl

2. Wystawa otwarta będzie w dniach 4 lipca – 17 sierpnia 2015, od wtorku do niedzieli

3. Godziny otwarcia ekspozycji: 12.00 – 18.00

4. Obowiązują następujące zasady zwiedzania:

  • a. Wstęp na wystawę jest bezpłatny
  • b. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy w uzasadnionych przypadkach.

5. Na terenie wystawy  zabrania się:

A. wnoszenia :

  • wszelkiej  broni , amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne ;
  • długich parasoli;
  • plecaków i dużego bagażu;
  • zwierząt
  • rowerów, hulajnóg, deskorolek, itp.;

B. pozostawiania jakichkolwiek rzeczy i  śmiecenia;

C. spożywania posiłków i napojów;

D. zachowania się w sposób utrudniający lub uniemożliwiający zwiedzanie ekspozycji innym osobom, w tym rozmów przez telefon;

E. używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu;

F. fotografowania z użyciem statywu oraz lampy błyskowej oraz obowiązuje zakaz filmowania;

G. wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzających;

I. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;

J. wstępu i  przebywania na terenie obiektu osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowujących się w sposób, który mógłby zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

4. W przypadku, gdy zwiedzający dopuszcza się zachowań naruszających ustalony Regulamin,  obsługa jest upoważniona do nieprzyjęcia  lub wyproszenia Zwiedzającego.

5. W przypadku, gdy Zwiedzający dopuszcza się zachowań naruszających ustalony porządek, które mogą skutkować  utratą zdrowia, życia lub stanowią zagrożenie dla mienia WP Hala Ludowa i/lub innych osób, obsługa jest uprawniona do wezwania ochrony obiektu, policji, pogotowia lub straży pożarnej. W takim przypadku Zwiedzający zostanie obciążony kosztami interwencji służb.

6. Na terenie obiektów  można wykonywać fotografie w ramach dozwolonego użytku  prywatnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Utrwalanie, reprodukowanie eksponatów lub elementów aranżacji wystaw lub  wykorzystywanie ich w inny sposób ingerujący w prawa autorskie do utworów w rozumieniu ww. ustawy w zakresie  przekraczającym dozwolony użytek wymaga zgody podmiotów dysponujących prawami autorskimi do eksponatów lub  elementów aranżacji wystaw.

7. Zwiedzający zobowiązany jest do wykonywania poleceń wydawanych przez obsługę również w sprawach nie  objętych niniejszym Regulaminem.

8. Wrocławskie Centrum Kongresowe  jest objęte systemem monitoringu wizyjnego oraz ochroną fizyczną.