Wystawa towarzysząca

MOJA BAŚŃ W OBRAZACH

3Na obecnej wystawie pragnę zaprezentować obrazy, zainspirowane różnymi narracjami z lat 60 – tych XX wieku jak i kulturą pierwotną, plemienną. Ta swoista zbitka idei oraz estetyk, usytuowanych na przeciwnych biegunach, pozwala mi dostrzec pragnienia człowieka w jego odwiecznych i ciągle aktualnych dążeniach, wyrażających się w symbolach a także niezmiennych archetypach. Lata 60 – te nadały pop kulturze swoisty kształt, prezentujący zachwyt nad rozwojem technologicznym i jego wpływem na kulturę i życie codzienne. Jej wyrazicielami byli twórcy tamtych czasów.  Aktorzy filmowi i muzycy w najszybszy i zmysłowy sposób docierali do szerokiej publiczności. Marylin Monroe czy też Elvis Presley są ikonami sztuki popularnej. Pokazywali ludziom świat marzeń,ale również jego trudne, wielokrotnie niepokojące meandry uwarunkowań społecznych.

Staram się obrazować, często z pozytywną ironią, podkreśloną humorem stale aktualne, archetypiczne zachowania oraz antynomie takie jak: miłość i śmierć, przyjaźń i walkę. Malarstwo moje może wyzwolić pytania o przyszłość naszej cywilizacj. Zamierzam ujawniać refleksję pełną optymizmu, nierzadko pokazując w krzywym zwierciadle zachowania ludzi wobec  zmieniającej się cywilizacji.

Tworząc, aktywizuję wydarzenia z pogranicza codzienności, marzeń, potocznych działań oraz baśni. Jak wiemy treść i struktura baśni wyraża podstawową mądrość, czytelną dla wszystkich w wielu kulturach. Sięga ona korzeniami do znanych, ludzkich pragnień, jak również stanowi swistą zagatkę, którą można rozwiązać osobiście. W mojej baśni banalna codzienność ulega przemianie w realizację pragnień o życiu niewymuszonym, zgodnym z projekcjami nieskrępowanej fantazji. Możemy dostrzec tu również nowe mity i symbole naszych czasów. Jednymi z dzisiejszych przedmiotów-symboli którym nadano mitologiczne znaczenia są: samochód, telewizor, komputer czy też telefon komórkowy. Obecnie urządzenia te są czymś więcej niż tylko rzeczami do kształtowania środowiska człowieka. Będąc uzupełnieniem jego otoczenia, częstokroć stają się celem samym w sobie.

Malując je, zmieniam ich utylitarne działania, służące teraz ciekawszej i lepszej rzeczywistości.

Użyte środki formalne mają podkreślać ideę przekazu. Stosuję mocny kolor a także kontrast w stabilnych i rozedrganych płaszczyznach. Konstrukcja obrazów jest otwarta na wielorakie ujęcie problemu malarskiego. Dostrzec można tu także różnorodność zastosowanych środków ekspresji w postaci zmieniających się technik malarskich: akrylowej, olejnej, żywicznej, bogatych materii oraz wprowadzenia faktur. Optymistyczne treści mojej twórczości w połączeniu ze środkami wyrazu plastycznego dążą do wskazania pozytywnych stanów emocjonalnych. Najważniejsze dla mnie jest wyrażanie buntu przeciw hipokryzji, zmienianie stereotypów, prometejska walka o wartości, humor i miłość.