Konferencja WBO

Zapraszamy do udziału w debacie poświęconej Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu oraz stworzeniu w jego ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Grantów. Podczas debaty zaprezentowane zostaną założenia i doświadczenia WBO oraz wstępna koncepcja WFMG.

Pomysłodawcy Wrocławskiego Funduszu Małych Grantów, który w założeniu miałby uzupełnić Wrocławski Budżet Obywatelski o możliwość finansowania i realizacji także „miękkich” projektów społecznych przez grupy nieformalne oraz stowarzyszenia nierejestrowe, pragną od początku aktywnie włączyć w proces tworzenia założeń WFMG jak największą liczbę zainteresowanych liderów, grup i organizacji, aktywnych obywateli.

Pomysłodawcom przyświecają idee:

 • partycypacji społecznej w procesie decydowania i tworzenia inicjatyw,
 • umożliwienia realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,
 • pobudzanie obywateli do działania w rozwiązywaniu problemów i podnoszeniu jakości życia
 • udostępnienia możliwości korzystania ze środków publicznych grupom nieformalnym
  i stowarzyszeniom nierejestrowym na zasadzie regrantingu, gdzie operatorem środków będą organizacje pozarządowe,
 • możliwego uproszczenia formy aplikowania i rozliczania – „odbiurokratyzowanie” procesu,
 • wsparcia grup i organizacji w procesie aplikowania, realizacji i rozliczania poprzez doradztwo
  i szkolenia,
 • animowania utrwalania społecznych zmian dokonanych dzięki zrealizowanym projektom.

Debata odbędzie się w dniu 24 maja 2015 roku w ramach IV Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych o godz. 12.00 w Sali Wielofunkcyjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia. Wstęp wolny.

Organizatorami debaty są:

 • Stowarzyszenie TRATWA
 • Fundacja „Umbrella”
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Urząd Miejski Wrocławia
 • Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.