Konferencja NGO

Razem czy osobno? Konferencja o współpracy międzysektorowej już w niedzielę!

Jak efektywnie współpracować z różnymi instytucjami? Czy warto realizować wspólne projekty i podejmować działania międzysektorowe? W jaki sposób budować wizerunek przyjaznej współpracy między wieloma podmiotami? Czy taka współpraca się opłaca?

W niedzielę 24 maja w ramach IV Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2015 odbędzie się otwarta konferencja trójsektorowa, w której wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu. Wydarzenie odbędzie się w Sali Wielofunkcyjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia o godzinie 10:00. Tematem spotkania będzie „Budowa wizerunku przyjaznej i efektywnej współpracy międzysektorowej”.

Konferencję moderować będzie Grzegorz Tymoszyk, Prezes Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella prowadzącej Centrum Wspierania NGO „SEKTOR 3” we Wrocławiu. Wśród prelegentów zaproszonych do debaty usłyszymy:

  • Dominika Golemę – Dyrektora Wydziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
  • Jarosława Perdutę – Rzecznika Prasowego Samorządu Województwa Dolnośląskiego
  • Waldemara Weihsa – Prezesa Dolnośląskiej Federacji Wspierania Organizacji Pozarządowych
  • dr Maurycego Graszewicza – z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Katarzynę Mazurek – z PwC

Wydarzenie współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.