Program Konferencji DRDPP 2015

PROGRAM KONFERENCJI

Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

19 listopada 2015 – Wrocławskie Centrum Kongresowe, Hala Stulecia we Wrocławiu

***

Część I

10:00 – 10:15 – otwarcie i powitanie gości

10:15 – 11:30 – wystąpienia zaproszonych gości:

Krzysztof Więckiewicz

Dyrektor Departamentu

Pożytku Publicznego MPiPS

 

„Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego w Polsce”
Kazimierz Szepiela

Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

„Pierwsza kadencja Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – wyzwania i nadzieje”
Aldona Wiktorska-Święcka

Radna Województwa Dolnośląskiego, Wiceprzewodnicząca Dolnośląskiej

Rady Działalności Pożytku Publicznego

„Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym”
Waldemar Weihs Prezes Fundacji Merkury „Miejsce rad działalności pożytku publicznego w modelu współpracy administracji
z organizacjami pozarządowymi”
Marek Woron Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club „Partycypacja publiczna – nowa jakość zarządzania”
Paweł Dębek

Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

„Komu to potrzebne – czy możemy żyć bez Rad Działalności Pożytku Publicznego?”
Andrzej Rybus-Tołłoczko Współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego „Doświadczenia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”
Bożena Ziemiańska Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego, Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego „Powoływanie lokalnych ciał dialogu obywatelskiego – studium przypadku”

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa – foyer przy Sali Audytoryjnej

Część II

12:00 – 13:00 Równoległe warsztaty w formule Word Cafe                                                                miejsce / sala

Paweł Dębek Rola Rad Działalności Pożytku Publicznego sala 351 – I piętro
Krzysztof Więckiewicz Dialog społeczny a dialog obywatelski Sala Audytoryjna
Agata Bulicz Standardy pracy Rad Działalności Pożytku Publicznego sala 353 – I piętro

Część III

13:00 – 13:30 Panel ekspertów – podsumowanie dyskusji warsztatowych

Zakończenie I Konferencji Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI DO DRUKU