O konferencji

Projekt zakłada organizację otwartej „Konferencji Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęconej działalności, zadaniom, kompetencjom, rekomendacjom oraz dobrym praktykom w międzysektorowej współpracy Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z przedstawicielami Jednostek Samorządów Terytorialnych ds. współpracy z NGO, Samorządem Województwa Dolnośląskiego, organizacjami pozarządowymi oraz rozmaitymi podmiotami i instytucjami z obszaru województwa dolnośląskiego. W ramach jednodniowego wydarzenia odbędą się prezentacje, prelekcje, wystąpienia lub otwarte wykłady dotyczące szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej oraz współpracy międzysektorowej.

Założeniem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych, różnych form współpracy i aktywności w zakresie działalności pożytku publicznego oraz promocja aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Projekt zrealizowany zostanie w ramach międzysektorowego porozumienia jako przykład dobrej praktyki współpracy sektora pozarządowego, administracji publicznej i biznesu. Do udziału zaproszony zostanie również zewnętrzny ekspert z Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, który przedstawi praktyki współpracy realizowane poza obszarem Dolnego Śląska, jakie podejmowane są od 2011 roku. Osoby zainteresowane tematyką wydarzenia spoza Wrocławia oraz regionu będą mogły obserwować na żywo przebieg wydarzenia poprzez łącze internetowe w formie „live streamingu”.

Dolny Śląsk - logotyp, kolor (jpg-zip)

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego