Kontakt

Dział sprzedaży

Kontakt dla Organizatorów:

 

Joanna Borkowskatel. 71 347 50 13

jborkowska@halastulecia.pl

Katarzyna Piaskowskatel. 71 347 51 43

kpiaskowska@halastulecia.pl

Katarzyna Zaskórskatel. 71 347 51 08

kzaskorska@halastulecia.pl

Karina Kawka – 71 347 51 34

kkawka@halastulecia.pl

Karolina Rybicka

krybicka@halastulecia.pl

 

Dane kontaktowe

WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA SP. Z O.O.

ul. Wystawowa 1
51-618 WROCŁAW
info@halastulecia.pl

Sekretariat – tel. 71 347 51 50
Kasa biletowa – tel. 71 347 51 51|
Faks 71 348 68 51

NIP 896-000-10-95
REGON 001005092

Formularz kontaktowy

(* Pole wymagane)
(* Pole wymagane)
(* Pole wymagane)

Informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., KRS nr 0000051000, REGON 001005092, NIP 896-000-10-95;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z nim jest możliwy mailowo pod adresem iodo@halastulecia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie;
4) dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów trzecich;
5) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji;
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza pytanie.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego.