Oświadczenie z dnia 6.06.2017 r.

6 czerwca 2017

OŚWIADCZENIE

Wrocław, 6.06.2017 r.

Z uwagi na pojawiające się w mediach społecznościowych, jak i na lokalnych portalach informacyjnych, nieprawdziwe informacje, dotyczące sprawy nieczynnych lokali gastronomicznych we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia, właściciel lokali,     WP Hala Ludowa Sp. z o.o. oświadcza co następuje:

  1. Informacja podana przez administratora profilu Restauracja & Cafe-Bistro Pergola na Facebooku, jak również cytowana w artykule pt. Restauracja przy Hali Stulecia zamknięta. Właściciele idą do sądu [OŚWIADCZENIE], znajdującym się na portalu wroclaw.gazeta.pl, link: http://bit.ly/2r1jxS4

oraz w artykule pt. Restauracja Pergola zamknięta. Hala Stulecia zerwała umowę, właściciel idzie do sądu [ZDJĘCIA, NOWE FAKTY], znajdującym się na portalu tuwroclaw.com, link: http://bit.ly/2qSPRHE ,

w której pojawia się stwierdzenie, iż wszystkie obowiązujące umowy zostały zerwane, jest nieprawdziwa. Zarząd WP Hala Ludowa Sp. z o.o. wypowiedział umowę najmu lokali usługowych (Restauracja Wschodnia – Bistro Bar oraz Restauracja Zachodnia – Restauracja a’la carte), argumentując decyzję faktem niedotrzymania przez firmę INVEST SYSTEM-EU Sp. z o.o. warunków umowy, dotyczących zachowania przepisów BHP i P.POŻ w wynajmowanych lokalach we Wrocławskim Centrum Kongresowym, który razem z Halą Stulecia został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Umowa została wypowiedziana zgodnie z jej warunkami i wygasła z dniem 30.05.2017r.

  1. Pożar, o którym mowa w ww. oświadczeniu oraz artykułach, nie był pretekstem do zerwania umowy, lecz skutkiem nieprzestrzegania przepisów BHP i P.POZ przez firmę INVEST SYSTEM-EU Sp. z o.o. i obrazuje skutki lekkomyślności i nieodpowiedzialności w zachowaniu Najemcy lokali usługowych Restauracji Wschodniej – Bistro Bar oraz Restauracji Zachodniej – Restauracji a’la carte.
  2. Zdanie zawarte w powyższym oświadczeniu oraz artykułach, iż Zarząd WP Hala Ludowa Sp. z o.o. zajął należące do nas nieruchomości, jest nieprawdziwe, bowiem firma INVEST SYSTEM-EU Sp. z o.o. nigdy nie była właścicielem lokali gastronomicznych, znajdujących się we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia, należących do Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.
  3. Nieprawdą jest jakoby Zarząd WP Hala Ludowa Sp. z o.o. nie dał szansy na wyjaśnienie zaistniałego incydentu. Do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokali usługowych (Restauracja Wschodnia – Bistro Bar oraz Restauracja Zachodnia – Restauracja a’la carte), Zarząd WP Hala Ludowa Sp. z o.o. nie otrzymał od Najemcy żadnej propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji. Firma INVEST SYSTEM-EU Sp. z o.o. odmówiła również przyjęcia wszystkich złożonych przez Zarząd WP Hala Ludowa Sp. z o.o. propozycji ewentualnej współpracy. Ponadto kontrola pomieszczeń wynajmowanych przez firmę INVEST SYSTEM-EU Sp. z o.o., która miała miejsce 4.05.2017r., czyli po pożarze z dnia 29.04.2017r., ponowne wykazała rażące nieprawidłowości w zakresie BHP I P.POŻ, co świadczy o całkowitej ignorancji firmy INVEST SYSTEM-EU Sp. z o.o. w tym zakresie.
  4. Zarząd Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. nie będzie odnosić się do pomówień i zarzutów zamieszczonych w ww. oświadczeniu i artykułach, w których autorzy zarzucają WP Hala Ludowa Sp. z o.o. prowadzenie działań przypominających mafijne zachowania „czyścicieli kamienic” z afer reprywatyzacyjnych. Autorzy nie opierają się na żadnych  konkretnych argumentach ani dowodach, a powyższe stwierdzenie ma znamiona zniesławienia, które Zarząd WP Hala Ludowa Sp. o.o. pozostawi do rozstrzygnięcia przed Sądem.
  5. Nieprawdą jest stwierdzenie zawarte w ww. oświadczeniu oraz artykułach, że Zarząd Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. pozbawił pracy i środków do życia osoby pracujące w Restauracja & Cafe-Bistro Pergola, gdyż nie jest ich pracodawcą. Zarząd Wrocławskiego Przedsiębiorstwa  Hala Ludowa Sp. z o.o. ponownie zaznacza, iż nie zerwał umowy najmu lokali usługowych (Restauracja Wschodnia – Bistro Bar oraz Restauracja Zachodnia – Restauracja a’la carte), a wypowiedział zgodnie z jej warunkami.

Zarząd Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. oświadcza jednocześnie, iż pożar z dnia 29 kwietnia br. był skutkiem nieprzestrzegania przepisów oraz warunków umowy przez firmę INVEST SYSTEM-EU Sp. z o.o. i nie był to incydent, jak to jest bagatelizowane, ale poważne zdarzenie, które uruchomiło alarm dymny II stopnia, a w konsekwencji przyjazd trzech zastępów Straży Pożarnej.