Ograniczenia w dostępie do Placu pod Iglicą
w trakcie trwania targów „Pyszna Polska”

2 czerwca 2017

W dniach 2-4 czerwca w związku z odbywającymi się w Hali Stulecia

TARGAMI GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIMI  „PYSZNA POLSKA”

wystąpią ograniczenia w   poruszaniu się po kompleksie.

Utrudnienia, dotyczące głównie Placu pod Iglicą, przedstawia  załączona mapka.

mapka Pyszna

 

Przepraszamy za utrudnienia.