KOMUNIKAT

31 maja 2017

 

 

KOMUNIKAT

Wrocław, 31 maja 2017 r.

 

Zarząd Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. informuje, że zdecydował o wypowiedzeniu  umowy najmu lokali usługowych (Restauracja Wschodnia – Bistro Bar oraz Restauracja Zachodnia – Restauracja a’la carte) firmie INVEST SYSTEM-EU Sp. z o.o.. Powyższa umowa wygasła z dniem 30 maja 2017 roku.

Jest to równoznaczne z zakończeniem działalności usługowo-gastronomicznej ww. firmy w pomieszczeniach znajdujących się we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Powodem decyzji było naruszenie przez firmę INVEST SYSTEM-EU Sp. z o.o. warunków umowy związanych z przestrzeganiem zasad BHP i P.POŻ., co w bezpośredni sposób zagrażało bezpieczeństwu osób przebywających na terenie kompleksu Hali Stulecia, jak również stwarzało realne niebezpieczeństwo zniszczenia mienia należącego do Spółki Hala Ludowa. Zarząd, będąc odpowiedzialnym za wszystkich gości przebywających na terenie kompleksu, jak również wypełniając spoczywający na Spółce obowiązek dbałości o obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, nie mógł w zaistniałej sytuacji podjąć innej decyzji, niż zakończenie współpracy z firmą INVEST SYSTEM-EU Sp. z o.o.

Zarząd Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. jednocześnie zapewnia, iż dołoży wszelkich starań aby w jak najkrótszym czasie uruchomić działalność gastronomiczną w lokalach restauracyjnych Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Do tego czasu na terenach zewnętrznych pergoli funkcjonować będą mobilne punkty usługowe.

Przedsiębiorstwo Hala Ludowa oświadcza, że wszyscy kontrahenci, którzy związani są bieżącymi umowami o świadczenie usług cateringowych podczas imprez organizowanych na terenie kompleksu Hali Stulecia, zostaną obsłużeni bez żadnych zakłóceń.