AWARYJNY TRYB DZIAŁANIA WROCŁAWSKIEJ FONTANNY MULTIMEDIALNEJ

22 lipca 2015

Informujemy, że podczas burzy, jaka miała miejsce w dniu 19 lipca br., uszkodzeniu uległy elementy systemu Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej, w wyniku czego nastąpił brak możliwości odtwarzania dźwięku. W związku z tym Fontanna działa w normalnym, dziennym trybie ale bez towarzyszącej muzyki. Aktualnie trwają prace mające na celu zlokalizowanie oraz jak najszybsze usunięcie usterki. Bieżące informacje dotyczące przywrócenia prawidłowego trybu Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej będziemy umieszczać również na stronie www.wroclawskafontanna.pl oraz FB .

hero baner 1